Cookie beleid RKSV Heeze

De website van RKSV Heeze is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN RKSV HEEZE

RKSV Heeze staat voor een veilige omgeving voor alle kinderen binnen de club. Eén van de middelen om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie tegen te gaan, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met leden onder de 18 jaar werken.

Het bestuur van RKSV Heeze heeft daarom het besluit genomen als onderdeel van haar beleid aan alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met leden onder de 18 jaar, een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, jeugdscheidsrechters, terreinbeheerders, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan. Uiteraard kunnen ook alle andere vrijwilligers binnen de diverse commissies een VOG aanvragen.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG wordt nog zeker tot 2020 gefinancierd met een subsidiemaatregel van de overheid en is voor de vrijwilliger gratis. Het aanvragen gebeurt digitaal. Binnenkort ontvang je van de club een e-mail waarin wij de aanvraag voor de VOG voor je hebben klaargezet. Indien je gegevens kloppen kun je deze digitaal accorderen met behulp van je DigiD inloggegevens. Doelstelling is om voor 1 augustus  2018 alle aanvragen te hebben afgerond.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van 1 augustus 2018 stelt RKSV Heeze het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het volgend seizoen geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.

Naast het vragen van een VOG onderschrijft RKSV Heeze ook de gedragsregels zoals deze zijn  opgesteld door de NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website.

Bedankt voor de medewerking.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op met één van de onderstaande contactpersonen:

Kim Odijk
[email protected] 

Gernie Henselmans 
[email protected]Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!